Pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

Relevantní k pocit viny