Pociťovat

Pociťovat znamená vnímat, prožívat a cítit něco fyzicky, psychicky nebo emočně.

cítit, vnímat

Relevantní k pociťovat