Podnapilost

Podnapilost je stav být pod vlivem alkoholu, který je příliš slabý na to, aby byl diagnostikován jako opilost.

podroušenost, špička, střízlivost

Relevantní k podnapilost