Podzemí

Podzemí je všechno to, co se nachází pod povrchem země, obvykle ve formě tunelů, šachet, jeskyní a podzemních chodeb.

sklep, suterén, ilegalita

Relevantní k podzemí