Pohlavní

Pohlaví je biologický koncept, který se obecně používá k popisu rozdílu mezi mužem a ženou.

samčí n. samičí, sexuální (pud), intimní (styk), venerický (nemoc)

Relevantní k pohlavní