Pohlavní chladnost (u žen)

Pohlavní chladnost u žen je stav, kdy nedochází k sexuálnímu prožívání nebo k nízkému libidu.

Relevantní k pohlavní chladnost (u žen)