Pohněvat

Rozhněvat se, zlostnit se, rozčílit se; projevovat rozhořčení, zuřivost.

rozhněvat (trochu), nahněvat, nazlobit

Relevantní k pohněvat