Pohnutí (mysli)

Pohnutí je silný emoční stav, který může být vyvolán myšlenkami nebo zážitky.

Relevantní k pohnutí (mysli)