Pohrdavý

Pohrdavý: projevující opovržení, odmítavý, neúctu, nezájem.

povýšený, opovržlivý, bohorovný, arogantní

Relevantní k pohrdavý