Pohroma

katastrofa, neštěstí, rána, tragédie, kalamita (přírodní)

Relevantní k pohroma