Pohybovat se

Pohybovat se znamená se pohybovat nebo se pohybovat směrem k něčemu; být aktivní, pohybovat se fyzicky nebo mentálně.

hýbat se, jít (průvod), ubírat se, přecházet (sem a tam), obíhat (planeta), kolovat, cirkulovat, kolísat (ceny), fluktuovat, viklat se (zub), probíhat, odehrávat se, dít se

Relevantní k pohybovat se