Pohybovat se (chůzí)

Pohybovat se znamená cestovat pohybem těla, obvykle chůzí.

Relevantní k pohybovat se (chůzí)