Pohybovat se (pěšky)

Chůze; jít pěšky, pohybovat se na nohou.

Relevantní k pohybovat se (pěšky)