Pojednávat

Pojednávat znamená projednávat, diskutovat nebo analyzovat nějakou věc.

Relevantní k pojednávat