Poklesek

Poklesek je zmenšení nebo pokles něčeho, například tržeb, počtu lidí nebo objemu.

přestupek, provinění, přečin, delikt

Relevantní k poklesek