Pokračovat

Pokračovat znamená pokračovat ve skutku, činnosti nebo výkonu, který již byl zahájen.

nepřestávat, dělat dále, jít dál, zastavit se, přestat, vyvíjet se, běžet, postupovat

Relevantní k pokračovat