Pokračovat

Pokračovat: znamená pokračovat ve stejné činnosti nebo ve stejném směru.

nepřestávat, dělat dále, jít dál, zastavit se, přestat, vyvíjet se, běžet, postupovat

Relevantní k pokračovat