Pomíjivost

Pomíjivost je vlastnost, která odráží krátkou dobu trvání nebo relativně krátkou životnost čehokoli.

dočasnost, nestálost, prchavost, stálost

Relevantní k pomíjivost