Pomíjivost

Pomíjivost je vlastnost čehokoli, co je krátkodobé, přechodné a časově omezené.

dočasnost, nestálost, prchavost, stálost

Relevantní k pomíjivost