Pořizovat

Kupovat, nakupovat nebo získávat majetek; provádět jakékoli transakce, které poskytují majetek.

Relevantní k pořizovat