Porozumění

Porozumění je schopnost souhlasit, chápat a respektovat názory a pocity druhého člověka.

pochopení, účast, zájem

Relevantní k porozumění