Porozumění

Porozumění je schopnost pochopit druhého člověka a jeho myšlenky, činy a způsob jednání.

pochopení, účast, zájem

Relevantní k porozumění