Posměšný

Posměšný význam: Ironický, pobavený, s úšklebkem.

výsměšný, posměvačný, uštěpačný, ironický, satirický, sarkastický

Relevantní k posměšný