Postavení

poloha, pozice, postoj, póza, místo, umístění, rozestavení, funkce, hodnost, existence, stav, situace, poměry

Relevantní k postavení