Postupně

Postupně se jedná o následné, postupné a pomalé plnění úkolů nebo cílů.

za sebou, po sobě, v řadě, po řadě, najednou

Relevantní k postupně