Postupně

za sebou, po sobě, v řadě, po řadě, najednou

Relevantní k postupně