Postupně napsat

Postupný: postupný pohyb, krok po kroku, ve stejném pořadí.

Relevantní k postupně napsat