Postupovat

Postupovat znamená podnikat kroky vedoucí k dosažení cíle, rozdělovat úkoly nebo procesy do jednotlivých kroků.

jít kupředu, pokračovat, počínat si (diplomaticky), jednat, vést si, vydávat <co komu>, předávat

Relevantní k postupovat