Posudek

Posudek je hodnocení, které se většinou vyžaduje při žádostech o získání výhod nebo přístupu k určitým službám.

posouzení, hodnocení, dobrozdání, expertíza, kritika, recenze

Relevantní k posudek