Posudek

Posudek je formální hodnocení člověka, situace nebo výrobku, které vytváří závěry na základě určitého vyhodnocení.

posouzení, hodnocení, dobrozdání, expertíza, kritika, recenze

Relevantní k posudek