Potrpět si <na co>

Vyžadovat si respekt, požadovat po druhých úctu a pozornost.

Relevantní k potrpět si <na co>