Potucha

Potucha je stav nejistoty a zmatku, když člověk nemá jasnou představu o tom, co se bude dít, nebo jak problém vyřešit.

tušení, zdání, představa

Relevantní k potucha