Potyčka

Potyčka je rvačka nebo fyzická konfrontace mezi dvěma nebo více osobami.

srážka, bitka, šarvátka, půtka, spor

Relevantní k potyčka