Povlovně

Povlovně je to vyjadřování se s úctou a respektem. Používá se v komunikaci, kdy je požadována formální zdvořilost.

Relevantní k povlovně