Povolit

Umožnit něco; dát licenci nebo souhlas k provedení něčeho.

souhlasit <s čím>, svolit, dovolit, připustit, zakázat, ustoupit (mrazy), polevit, přestat, popustit (lano), uvolnit, poddat se <čemu>, vyhovět

Relevantní k povolit