Povolit šíření

Povolit šíření znamená udělit souhlas s distribucí, šířením nebo dalším zpřístupňováním informací.

Relevantní k povolit šíření