Povolit <v čem>

Povolit: umožnit, dovolit, schválit.

Relevantní k povolit <v čem>