Povýšený

Povýšený znamená vyznamenaný nebo vysoce postavený; obvykle se používá k popisu osob, které jsou privilegované nebo mají vyšší postavení.

nadutý, přezíravý, pohrdavý, bohorovný, povznesený

Relevantní k povýšený