Požadavek

Požadavek je požadavka kladená na někoho nebo něco. Obvykle je to žádost o něco, co je nutné pro splnění určitého úkolu.

nárok, žádost, přání, potřeba, předpoklad

Relevantní k požadavek