Požehnaný

Šťastný, blažený, milostí obdařený; s úctou vzývaný a Bohu milý.

Relevantní k požehnaný