Pracovat

Pracovat znamená vykonávat jakoukoliv činnost, která je zaměřena na dosahování cílů, ať už je to práce doma nebo v pracovním prostředí.

dělat, vyrábět, vytvářet, provádět, být zaměstnán, chodit do práce, fungovat (stroj), být v chodu, zacházet (perem), používat, být činný (jako funkcionář), působit <kde>, vysychat, kroutit se (dřevo)

Relevantní k pracovat