Pracovat

Pracovat znamená vykonávat činnosti nebo aktivity, jako je fyzická a duševní úsilí, za účelem dosáhnout určitého cíle nebo produktu.

dělat, vyrábět, vytvářet, provádět, být zaměstnán, chodit do práce, fungovat (stroj), být v chodu, zacházet (perem), používat, být činný (jako funkcionář), působit <kde>, vysychat, kroutit se (dřevo)

Relevantní k pracovat