Pracovat (jako co)

Pracovat znamená vykonávat fyzickou či intelektuální činnost pro zisk, úspěch nebo užitek.

Relevantní k pracovat (jako co)