Pramen

Pramen je zdroj nebo začátek něčeho, např. vody, informací nebo energie.

zdroj (obživy), zřídlo, příčina, počátek, začátek, původ, spis, listina, doklad, materiál, proud (vody), svazek (vlasů)

Relevantní k pramen