Přání

Přání je projev přízně, lásky a štěstí, který můžeme vyjadřovat k druhým a na oplátku čekat, že nám je vrátí.

touha, tužba, požadavek, nárok, žádost, blahopřání, gratulace

Relevantní k přání