Přání

Přání je vyjádření touhy po čemžsi nebo něčem, co by člověk chtěl dosáhnout, získat nebo mít.

touha, tužba, požadavek, nárok, žádost, blahopřání, gratulace

Relevantní k přání