Prázdnota

prázdno, pustota, jalovost, planost, nicotnost, bezobsažnost

Relevantní k prázdnota