Prchat

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

utíkat (zločinec), běžet, pádit, plynout (čas), míjet, ubíhat, ztrácet se, mizet, vypařovat se, vyprchávat, těkat

Relevantní k prchat