Prchavost

Prchavost je schopnost věcí měnit se velmi rychle, jako například chvílné pocity, stavy mysli nebo situace.

pomíjivost, těkavost

Relevantní k prchavost