Prchavost

Prchavost je stav, kdy věci nebo události jsou krátkodobé nebo pomíjivé.

pomíjivost, těkavost

Relevantní k prchavost